Skive-Viborg HF&VUC:
Identitet og kommunikationsplatform.

Skive-Viborg HF&VUC gik i 2015 fra at være VUC til også at være et HF. Vi udviklede og designede en visuel identitet, der sikrer skolen et klart og effektivt udtryk omkring dens kommunikation.

 


"Vi tog udgangspunkt i VUC's eksisterende identitet, men udbyggede den med farvekodning for alle uddannelser."
 

Vi arbejdede bl.a. i fællesskab med at finde en typografi, der kunne håndtere alle skolens mange forskellige behov og funktioner.

 

 

Vi udviklede en mangesidet inspirationsmanual, der samler al skolens eksterne og interne kommunikation i een og samme visuelle værktøjskasse.

 

 


"Kommunikation for et VUC handler meget om at anerkende og motivere de mange målgrupper ..."
 

Skolens website fik et visuelt facelift, der blev implementeret ovenpå den relativt nye webløsning. Skiltningen omfatter facade, vejvisning og identifikation af lokaler, men holdes diskret i baggrunden.

 

 

Skolen kommunikerer ofte og bredt via bla. outdoor-medier og annoncer. Vi udviklede i tæt samarbejde med skolens kommunikationsmedarbejder et fleksibelt system, der kan håndtere både image-, uddannelses- og arrangements-annoncering.

 

 
Skive-Viborg-colorline.jpg

Vi har bl.a. også rådgivet skolen i implementeringen af manualen. Arbejdet har ca. varet 6 mdr.

 

LÆS FOKUS OM UDDANNELSES-BRANDING

KONTAKT CASPER SØLBERG FOR MERE INFORMATION